Professional Guards - Profesionální Ochránci


Přejdi na obsah


Profesionální osobní strážci a ochránci

Jsme nevelký tým zkušených odborníků a soustředíme svojí činnost pouze na rizikové zakázky či zakázky vyžadující naprostou profesionalitu.
Nabízíme služby bodyguardů - osobních strážců, bezpečnostní doprovody, detektivní služby a ochránce na soukromých akcích. Každý člen našeho týmu je profesionál se společenským vystupováním a dlouholetou praxí v oboru. Protože naši klienti jsou často občané jiných zemí, je samozřejmostí, že naši pracovníci jsou schopni domluvit se cizími jazyky, například anglicky, rusky, španělsky a francouzsky.

Professional Guards

We are a small team of experienced professionals and the focus of our activity are only risky contracts or contracts requiring absolute professionalism. We offer the services of bodyguards, security escorts, detective services and guards at private events. Each member of our team has social behaviour and years of experience in security services. Because a lot of our clients are citizens of other countries, it is obvious that our employees are able to communicate in foreign languages such as English, Russian, Spanish and French.

Professionelle persönliche Wache und Schutz

Wir sind ein nicht groser Team erfahrener Fachmanne die sich nur auf Aufträge mit Risiken und Aufträge die absolute Profesionalität erfordern.
Wir bieten Dienst als Bodyguards - persönliche Schutz, Sicherheits Begleitungen, Detektive und Schutz bei privaten Veranstaltungen. Jeder Mitglied unseres Teams ist ein Professional mit gesellschaftlicher auftretung und langjähriger Praxis in diesen Fache. Weil unse Kunden oft auch aus Ausland sind ist selbst verständlich das unser arbeiter auch die fremden sprachen behörschen. Zum Beispiel Englisch, Russisch, Spanisch und Französisch.


Partneři, Partners:Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku