Professional Guards - Profesionální Ochránci


Přejdi na obsah

Bodyguardi


Osobní strážci


Nabízíme služby profesionálních osobních strážců - bodyguardů a bezpečnostní doprovody osob a vozidel po celé republice i v zahraničí. Úroveň zabezpečení je vždy závislá na stupni ohrožení a požadavcích našich klientů.


Ochrana důležitých osob je známa od počátků lidské civilizace. Jedni z prvních osobních strážců, u kterých se dá dobře doložit jejich existence, byli příslušníci
Praetoriánské gardy v Římské říši. Jejich hlavní povinností bylo držet stráž v císařském paláci, doprovázet a chránit císaře a členy jeho rodiny. Ve středověké Evropě byli předchůdci dnešních osobních strážců rytíři. Byli zvláštní, svobodnou skupinou osob v tehdejší společnosti. Rytíř jednal nesobecky a statečně, ztratit čest pro něj bylo nemyslitelné. A opravdu impozantními předchůdci dnešních osobních strážců byli samurajové v Japonsku. Tvořili součást tehdejší japonské aristokracie. Jejich morálka kladla důraz na čest, hrdinství, pohrdání smrtí a naprostou oddanost svému pánovi. Samuraj byl ochráncem a služebníkem svého pána, i když už předem věděl, že při tom zemře.
Osobní strážci jsou často hranicí mezi životem a smrtí či střežených osob. Je to prestižní pozice a patří k ní naprostá loajalita ke chráněné osobě.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku